תאריך 28/07/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 013/2016 | סימוכין 16818516

כללי
העבודות הימיות במסגרת בניית נמל המפרץ מתקדמות בקצב הולך וגובר, ניתן לראות זאת בשטח.
פרסום זה נועד לעדכן את משתמשי התחום הימי של נמל חיפה :
- בעבודות הימיות המתבצעות בשטח.
- בשינויים בעזרי ניווט (מצופים, נצנצים).
- בשטחים הסגורים Aו B .

המפה המצורפת אינה מיועדת לניווט.
המפה לניווט בהוצאת מרכז מיפוי ימי, מפה 305 מעודכנת ע"י הודעות לימאים.

משתמשי התחום הימי של נמל חיפה נדרשים:

אין להיכנס לשטחים סגורים A ו B (ראה מפה מצורפת, הודעה לימאים 51/2015 שפורסמה 29.10.15, והודעה לימאים 45/2016 שפורסמה 13/7/16)
הנכנס לשטחים סגורים אלה מסתכן מאד בפגיעה בכלי השייט ובמפליגים בו.

1. יש לשים לב שרוחב נתיב הכניסה לנמל חיפה הנו כ 300 מטר, פתח זה מאפשר מעבר אוניה אחת בו זמנית.
2. יש לאפשר לאוניות נכנסות או יוצאות עדיפות מעבר בפתח הכניסה לנמל.
3. יש לגלות ערנות, זהירות והתרחקות ממוקדי העבודות הימיות של נמל המפרץ ( שטחים סגורים A ו B).
4. יש להתעדכן בהודעות לימאים המתפרסמות מעת לעת ע"י רשות הספנות והנמלים. ניתן לראות את ההודעות באתר asp.mot.gov.il , הודעות ופרסומים, הודעות לימאים NOTICE TO MARINERS
5. יש חשיבות רבה לקיום קשר רצוף עם תצפית נמל חיפה (חובה) (ערוצים 12, 14, 16) עדיפות לערוץ 12. בכל מקרה של ספק או אי הבנה יש לקבל הנחיות מתצפית נמל.

עדכון עבודות ימיות (ראה מפה מצורפת)
תעלת הכניסה- אוניית מחפר בשם "שחף" "SHAHAF" (ראה קובץ מצורף) תבצע חפירה רצופה בחודשים הקרובים בתעלת הכניסה ובסביבותיה.
הנכם מתבקשים להיות מודעים וערניים להימצאות האוניה בתעלת הכניסה.

שובר גלים ראשי- החלו עבודות נמרצות להארכת שובר גלים, קיימת תנועה רצופה של דוברות הנעות מנמל הקישון לאזור שובר גלים ראשי ומעבירות אבן למילוי הארכת שובר גלים.
מצופי קרדינל צפוניים (A1, A2 )הועברו צפונה ( ראה הודעה לימאים 36/2016 NOTICE TO MARINERS ).
נוספו 2 מצופי קרדינל (A6, A7 ) (ראה הודעה לימאים 36/2016).
מצוף קרדינל( A5) הועבר צפונה (ראה הודעה לימאים 36/2016).
למעשה, שטח סגור A השתנה וכעת הוא מוגדר על ידי המצופים A1 – A7 .
(ראה הודעה לימאים 45/2016 מתאריך 13.7.16)

שובר גלים משני- עד עתה מוקמו 13 קייסונים במיקומם הסופי כשובר גלים משני, (מתוך 19 מתוכננים)
על הקייסון המערבי הוצב עמוד ונצנץ אדום FL(6)R.10S (ראה הודעה לימאים 34/2016 NOTICE TO MARINERS).
שים לב: שטח סגור B מוגדר על ידי מצופי קרדינל 2B- B7 ורצועת החוף .


עבודות נוספות.
באזור סגור B נמצאים באחסון קייסונים נוספים לקראת העברתם למיקום הסופי בשובר גלים משני.
נמשכות העבודות להחדרת שיגומים לאורך הרציפים העתידיים (אזור סגור B).
בקרוב תגיע פלטפורמה איטלקית גדולה לצורך עבודה זו.

להורדת ההודעה כ-PDF