תאריך 4/08/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 014/2016 | סימוכין 17537416

1. רשות הטבע והגנים מבצעת פעילות באזור שמורת הגנים היפנים.
2. במסגרת פעילות זו , יוסטו ממקומם הקבוע 5 מצופי "סימון קו חוצץ" לטווח של כ 20 מטר מזרחית ממקומם הקבוע.
3. תקופת הפעילות משעה 6 בבוקר בתאריך 07.08.16 עד שעה 12:00 בתאריך 08.08.16.
4. מצוף צפוני בקבוצת מצופים זו קבוע בנקודת ה"נול העגול".
5. לאחר סיום יוחזרו המצופים למקומם הקבוע.
6. כלי שיט יקפידו על שמירת מרחק נאות בתחום המצופים הזמניים .
7. מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות
8. תוקף ההודעה מידי.

להורדת ההודעה כ-PDF