תאריך 7/11/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 17/2016 | סימוכין 24293516

1. מצוף חדש הוצב במפרץ חיפה .
2. המצוף הוצב באתר גאוגרפי ברשת הימית.
WGS84 (Deg,Min.sec)

32° 50.22' N
035° 01.10' E

3. להלן מאפייני המצוף: מנצנץ בלילה בצבע ירוק 5 נצנוצים כל 10 שניות.
4. נא לעדכן בסימוניכם במפות הר"מ ולהפליג בזהירות בעת קירבה למצוף.
5. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות
6. תוקף ההודעה מידית.


להורדת ההודעה כ-PDF