תאריך 20/02/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 002/2017 | סימוכין 04761617

1. בתאריך 3.3.2017 יתקיים מרתון טבריה בחתירה, בין השעות 07:00 עד 15:00.
2. הפעילות תתנהל משפך הירדן (חוף כנרת) ועד מצוף ה- 1000 מ' מול חוף מושבת כנרת.
3. בשעות אלה אסורה כל פעילות כלי שייט ו/או הנעת מנועי כלי שיט למעט כלי שייט שנקבעו לפיקוח .
4. הפעילות תפוקח על ידי אחראי בטיחות בסיוע כלי שיט מטעם המארגנים.
5. באחריות המארגנים לתאם את הפעילות אל מול משטרת ישראל, השיטור הימי.
6. מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF