תאריך 6/03/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 003/2017 | סימוכין 06008117

1. בנמל ת"א נוצר שרטון חול בתוך שטח הנמל
2. כתוצאה מכך עומק המים בנמל רדוד מאד ולא ניתן לתמרן ו/או לעגון כלי שייט בנמל בבטחה
3. חברת אתרים, מפעילת הנמל חסמה את פתח הכניסה הימי לבריכת הנמל בקו מצופים צהוב (מצ"ב צילום קו המצופים)
4. חל איסור על כניסה ועגינה של כלי שייט בנמל ת"א עד להודעה חדשה
5. מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות

להורדת ההודעה כ-PDF