תאריך 27/03/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 006/2017 | סימוכין 07578017

1. בנוסף לטבלת מועדי כושר שיט שפורסמה לשנת 2017 , יתקיים מועד נוסף במרינה ת"א בתאריך 05.04.2017

2. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות.

3. תוקף ההודעה מיידי.

להורדת ההודעה כ-PDF