תאריך 3/04/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 007/2017 | סימוכין 08285817

בשונה מטבלת מועדי כושר שיט שפורסמה לשנת 2017, מועד בדיקת כושר השיט המתוכנן ב-20.04.2017 בטבריה ידחה לתאריך 27.04.2017.

מנהלי מרינות וחניוני סירות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות.

תוקף ההודעה מידית.

להורדת ההודעה כ-PDF