תאריך 18/04/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 008/2017 | סימוכין 09053617

1. בשונה מטבלת מועדי כושר שיט שפורסמה לשנת 2017 , בתאריך 24/04 בדיקות כושר שיט במרינה הרצליה יחלו בשעה 10:00 בבוקר .
2 . מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות.
3 . תוקף ההודעה מידי.

להורדת ההודעה כ-PDF