תאריך 1/05/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 009/2017 | סימוכין 09989517

1. בהתאם להודעתו של מנהל נמל חיפה , קיימות מגבלות שיט כתוצאה מפעילות האוניה M.V EDT SIMI בהטלת/הזנת חול באתר הבנייה של נמל המפרץ.
2. הטלת/ הזנת החול תהיה לאורך קטע החוף כ 1.5 ק"מ מהגבול הצפוני של גדר חוות
3. המכלים של תש"ן ועד סמוך לשובר הגלים המשני של נמל המפרץ.
4. פעילות הטלת/הזנת החול תבוצע מתאריך 04.05.2017 עד תאריך 04.07.2017 .
5. בעלי כלי שיט ומשיטים נדרשים להגביר ערנות במעבר ליד האוניה/ מחפר EDT SIMI .
6. מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות

להורדת ההודעה כ-PDF