תאריך 28/05/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 010/2017 | סימוכין 11962017

בהתאם להודעה חיל הים, מצ"ב צו אלוף חיל הים על סגירת שטח 31/17 בים. נקודות ציון ומועדי סגירה מפורטים בצו. מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם את הצו ע"ג לוח המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF