תאריך 28/05/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 011/2017 | סימוכין 11967917

בהתאם להודעה חיל הים, מצ"ב צו אלוף חיל הים על סגירת שטח 32/17 בים. נקודות ציון ומועדי סגירה מפורטים בצו. מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם את הצו ע"ג לוח המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF