תאריך 1/06/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 012/2017 | סימוכין 12248717

בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת לתיקון תעריף אגרת רישיון תחנת אלחוט בכלי שייט, להלן עדכון והנחיות:

להורדת ההודעה כ-PDF