תאריך 12/06/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 013/2017 | סימוכין 13009217

בהתאם להודעת מנהל מרינה הרצליה, קיימת תקלה במגדלור הירוק, הציפי לתיקון התקלה הינו בין יומיים עד שלושה ימים.
מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות.
תוקף ההודעה מידי.

להורדת ההודעה כ-PDF