תאריך 14/06/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 014/2017 | סימוכין 13380817

עקב שינויים בפעילות מפקחי כלי שיט, מועד ביקורת כושר שיט אשר תוכנן להתבצע בנמל יפו בתאריך 22.06.2017 מבוטל.
אתכם הסליחה.
מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות.
תוקף ההודעה מידי.

להורדת ההודעה כ-PDF