תאריך 2/07/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 20/2017 | סימוכין 15066817

להורדת ההודעה כ-PDF