תאריך 2/07/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 21/2017 | סימוכין 15068017

להורדת ההודעה כ-PDF