תאריך 3/07/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 23/2017 | סימוכין 15192817

להורדת ההודעה כ-PDF