תאריך 8/08/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 029/2017 | סימוכין 18612617

מול חוף אשקלון מתבצעות עבודות עבור החברה הממשלתית להגנה על מצוקי החוף , החל מתאריך הפצת הודעה זו ועד חודש מאי 2018 , בשעות היום.

במהלך העבודות תעמוד דוברה בנקודות הציון הבאות :
1. N 31 41.328 E 34 33.628
2. N 31 41.761 E 34 33.942
3.N 31 41.280 E 34 33.762
4. N 31 41.710 E 34 34.056
לאורך תוואי העבודה אשר יסומן בנצנץ צהוב ומצוף צהוב , יבנו כחמישה מזחים ממצע רך .
העבודות יבוצעו על ידי סירות שירות שאיבה וקבוצת צוללים.

כלי השיט נדרשים לא להתקרב ולהפליג באזור הנ"ל.

מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות


להורדת ההודעה כ-PDF