תאריך 14/08/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 030/2017 | סימוכין 18996317

1. בעדכון להודעתו של מנהל נמל חיפה בהודעה למשיטים 009/2017 , קיימות מגבלות שיט כתוצאה מפעילות האוניה M.V EDT SIMI בהטלת/הזנת חול באתר הבנייה של נמל המפרץ.
2. הטלת/ הזנת החול תהיה לאורך קטע החוף כ 1.5 ק"מ מהגבול הצפוני של גדר חוות המכלים של תש"ן ועד סמוך לשובר הגלים המשני של נמל המפרץ.
3. פעילות מעודכנת להטלת/הזנת החול מבוצעת עד לתאריך 31.08.2017
4. בעלי כלי שיט ומשיטים נדרשים להגביר ערנות במעבר ליד האוניה/ מחפר EDT SIMI.
5. מנהלי המרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות

להורדת ההודעה כ-PDF