תאריך 12/09/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 33/2017 | סימוכין 21330217

שתח הים שגבולותיו מתוחמים ברו שחור במפה המצורפת לצו זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, המכונה שתח A

להורדת ההודעה כ-PDF