תאריך 8/11/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 037/2017 | סימוכין 25495517

מצוף אדום חדש הוצב במפרץ חיפה בכניסה לקישון

להורדת ההודעה כ-PDF