תאריך 9/11/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 038/2017 | סימוכין 25758417

מצוף אדום חדש הוצב במפרץ חיפה בכניסה לקישון.

להורדת ההודעה כ-PDF