תאריך 12/11/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 039/2017 | סימוכין 26037417

1. אותר מכשול באזור נתניה, המכשול נמצא במיקום:
N 320,17.162'
E 0340,47.041'
2. המכשול רשת של מכמורתן המחובר לסלע בעומק 40 מטר, הרשת בגובה 10מטר מעל הקרקעית, המשמעות עומק מים מעל הרשת 30 מטר. (מצ"ב תמונה)
3. נא לעדכן בסימוניכם במידות הר"מ ולשוט בזהירות בעת קירבה למקום.
4. מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם הודעה זו על לוח המודעות
5. תוקף ההודעה מידית.

להורדת ההודעה כ-PDF