תאריך 20/11/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 41/2017 | סימוכין 26885517

צו זה יעמוד בתוקף עבור סגירת שטח בים בהתאם למפה המצ"ב בתאריכים 23 וה-27 בנובמבר 2017 , מהשעה 06:00 ועד השעה 18:00.

להורדת ההודעה כ-PDF