תאריך 20/11/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 42/2017 | סימוכין 26886817

צו זה יעמוד בתוקף עבור סגירת שטח בים בהתאם למפה המצ"ב בתאריך 01 בדצמבר מהשעה 01:00 ועד השעה 13:00.

להורדת ההודעה כ-PDF