תאריך 13/12/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 046/07 | סימוכין 28661417

1. כלי השיט " MED SURVEYOR " מבצע עבודות סקר תת ימיות עד לתאריך 17 בדצמבר
2017 .
2 . במהלך העבודות תפעל "MED SURVEYOR" בתחום שבתוך נקודות הציון הבאות :
 33°12' N 034°16' E
 33°15' N 034°14' E
 33°14' N 034°58' E
 32°35' N 034°57' E
 32°38' N 034° 14' E
3 . כלי השיט נדרשים לשמור מרחק של 2 מייל ימי מכלי השיט " MED SURVEYOR ."
4 . מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות

להורדת ההודעה כ-PDF