תאריך 14/12/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 47/2017 | סימוכין 28826317

צו זה יעמוד בתוקף עבור סגירת שטח בים בהתאם למפה המצ"ב מתאריך 28 בדצמבר מהשעה 05:00 ועד השעה 17:00.

להורדת ההודעה כ-PDF