תאריך 19/12/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 048/2017 | סימוכין 29095017

1. בתאריך 30.12.2017 יתקיים מירוץ אופנועי ים חוף סירונית בין השעות 08:00 עד 14:00.

2. אירוע יכלול:
• מרוץ מסלול מסוג סלאלום מסומן מראש, שנבדק ונמצא כשיר(מרוץ על זמן).
• מרוץ מסלול מסוג ישורת(מכונה מרוץ דראג),המסלול יהיה חלק מהמסלול הנ"ל
• מקצה FREE STYLE
• המתחרים יוזנקו בהתאם לקריאת הכרוז, אחד מגיע (חוזר לחנייה בבטיחות) הבא אחריו יוצא בהתאם.
• יום שישי בבוקר 29/12/17 יתבצע סימון המסלול ע"י מצופי פלסטיק(מתאימים), וכמו כן התארגנות מתחרים בהכנסת כלים מבוקרת לחוף לאחר שעברו בדיקת תקינות.
• ביום שבת ה 30/12/17 בין השעות 6:00-7:00 יוחלפו המצופים הזמניים בקבועים.
3. בעת התחרות , ביום שבת ה- 30.12.2017 בין השעות 08:00 עד 14:00 אסורה כל פעילות כלי שייט ו/או הנעת מנועי כלי שיט ,כ 300 מ' מגבולות השטח של המפה המצ"ב כנספח, למעט כלי שייט שנקבעו לפיקוח .
4. פיקוח על הפעילות יבוצע על ידי אחראי בטיחות בסיוע כלי שיט מטעם המארגנים.
5. באחריות המארגנים לתאם את הפעילות אל מול משטרת ישראל, השיטור הימי.
6. מנהלי המעגנות וחניוני סירות בכנרת מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF