תאריך 19/12/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 049/17 | סימוכין 29142617

1. כלי השיט "MED SURVEYOR" מבצע עבודות סקר תת ימיות עד לתאריך 30 בדצמבר 2017.
2. במהלך העבודות תפעל "MED SURVEYOR" בתחום שבתוך נקודות הציון הבאות :
32°40.5' N 034°45.2' E
32°35.1' N 034°43.9' E
32°34.1' N 034°54.4'E
32°38.5' N 034°54.5' E

3. כלי השיט נדרשים לשמור מרחק של 2 מייל ימי מכלי השיט "MED SURVEYOR".
4. מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות

להורדת ההודעה כ-PDF