תאריך 26/12/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 050/2017 | סימוכין 29616217

צו סגירת שטח והודעה על אזור סכנה בים 68/17

להורדת ההודעה כ-PDF