תאריך 26/12/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 051/2017 | סימוכין 29618617

צו סגירת שטח והודעה על אזור סכנה בים 69/17

להורדת ההודעה כ-PDF