תאריך 26/12/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 052/2017 | סימוכין 29622517

ב 26 בדצמבר 2017 הגוררת "DANKOR 6" תבצע גרירה ל "LIA-R"

להורדת ההודעה כ-PDF