תאריך 7/01/2018
הודעה לימאים/משיטים מספר 001/2018 | סימוכין 00443918

בתאריך 25.12.2017 הופץ צו אלוף והודעה על אזור סכנה בים מספר 69/17

להורדת ההודעה כ-PDF