תאריך 8/01/2018
הודעה לימאים/משיטים מספר 002/18 | סימוכין 00600018

1 . ב 09 בינואר 2018 הגוררת " Son Duren 10 " תבצע גרירה לשתי דוברות, אורך הגרר כ 550 מ'.
2 . הכלים יפליגו לנמל חיפה מכיוון צ' צ' מע' )נמל פמגוסטה( . – –
3 . כלי השיט נדרשים לשמור מרחק 1 מייל ולשוט בזהירות בעת קרבה לכלים.
4 . מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות.
5 . תוקף ההודעה מידי

להורדת ההודעה כ-PDF