תאריך 9/01/2018
הודעה לימאים/משיטים מספר 003/2018 | סימוכין 00660018

צו סגירת שטח והודעה על אזור סקנה בים 2/18 תשע''ח - 2018

להורדת ההודעה כ-PDF