תאריך 9/01/2018
הודעה לימאים/משיטים מספר 004/2018 | סימוכין 00660618

הודעה על אזור סכנה בים 3/18 תשע''ח - 2018

להורדת ההודעה כ-PDF