תאריך 9/01/2018
הודעה לימאים/משיטים מספר 006/2018 | סימוכין 00661718

הודעה על אזור סכנה בים 5/18 תשע''ח - 2018

להורדת ההודעה כ-PDF