תאריך 12/06/2018
הודעה לימאים/משיטים מספר 034/2018 | סימוכין 0005146

להורדת ההודעה כ-PDF