תאריך 17/04/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 011/2019 | סימוכין 0006061

להורדת ההודעה כ-PDF