תאריך 7/05/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 016/2019 | סימוכין 0006089

1. בתאריך ה 09.05.2019 יתקיים משט יום העצמאות ממרינה הרצליה, סדר גודל של 150-200 כלי שייט.
2. לצורך כך תיסגר מרינה הרצליה לכניסת כלי שייט בין השעות 10:45 - 12:00.
3. כניסת כלי שיט למרינה תעשה לאחר תיאום ואישור מנהל מרינה הרצליה בערוץ 72.

להורדת ההודעה כ-PDF