תאריך 14/07/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 023/2019 | סימוכין 0006197

להורדת ההודעה כ-PDF