תאריך 24/07/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 000/2019 | סימוכין 0006227

להורדת ההודעה כ-PDF