תאריך 25/07/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 024/2019 | סימוכין 006228

להורדת ההודעה כ-PDF