תאריך 5/11/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 035/2019 | סימוכין 0006342

להורדת ההודעה כ-PDF