תאריך 28/11/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 036/2019 | סימוכין 0006400

להורדת ההודעה כ-PDF