תאריך 31/12/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 040/2019 | סימוכין 0006447

להורדת ההודעה כ-PDF