תאריך 2/01/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 001/2020 | סימוכין 0006451

להורדת ההודעה כ-PDF