תאריך 12/01/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 003/2020 | סימוכין 0006467

להורדת ההודעה כ-PDF