תאריך 19/01/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 006/2020 | סימוכין 0006480

להורדת ההודעה כ-PDF