תאריך 19/01/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 007/2020 | סימוכין 006481

להורדת ההודעה כ-PDF